søndag 12. august 2012

Bilder fra Elverum 2012

 Fra knivtorget. Masse folk


Knivtorget, yrende liv, og mer folk ble det etter hvert som sola kom.


 Fra knivutstillingen, bruksknivklasse


Fra knivutstillingen, åpen klasse

 Fra premieutdelingen, bruksknivklasse


Fra premieutdeling, åpen klasse

Fornøyd knivmaker, etter premieutdelingen.