torsdag 22. november 2012

En til med Metapolskaft
Skaft: Metapol og stabilisert trekjuke
Innlegg: bronze og rød vulkanfiber
Blad: mønstersmidd av Nylund (SF)
Kniven er 22,5 cm lang