torsdag 7. mars 2019

Kniv 330





Skaft: "Extrem" oljet valbjørk og stabilisert trekjuke
Innlegg: sølvtinn og hvit fiber
Blad: Steen Nielsen
Slire: tysk rårandslær
Kniven er ca 22 cm lang