mandag 4. mars 2019

Kniv 339

Skaft: Desert Ironwood og innstøpt reinmose
Innlegg: bronze og rød fiber
Blad: Asbjørn Solheim
Slire: tysk rårandslær
Kniven er ca 22 cm lang