tirsdag 30. april 2013

Liten dame/barnekniv..

Skaft: stabilisert selje, rec.stone(dinobone) hvaltann
Innlegg: sølvtinn
Blad: 3-lags laminert med råsmidd overflate av Steen Nielsen
Slire: kommer
Kniven er ca 18 cm lang.

torsdag 25. april 2013

Stabilisert Amboine...

Skaft: stabilisert Amboine og Metapol
Innlegg: hvit vulkanfiber og sølvtinn
Blad: mønstersmidd av Arne Skogli
Slire: kommer
Kniven er 20,8 cm lang

onsdag 24. april 2013

En til av Banksia-nøtt..

Skaft: Banksianøtt og Desert Ironwood
Innlegg: messing og rød vulkanfiber
Blad: Maihkel Eklund(S) rusttregt AEB-L med hamret overflate
Slire: kommer
Kniven er ca 21 cm lang.

mandag 22. april 2013

Stabilisert poppel...

Skaft: stabilisert poppel og mamutt
Innlegg: rød vulkanfiber og bronze
Blad: Steen Nielsen
Slire. kommmer
Kniven er ca 21,5 cm lang.

lørdag 20. april 2013

Liten dame/barnekniv...


Skaft: stabilisert bjørkerot, metapol, og hvaltann, sølvtinn
Blad:Per Glerup (DK)
Slire: kommer
Kniven er ca 17,5cm lang

Stabilisert tverrsaget valbjørk..

Skaft: stabilisert tverrsaget valbjørk
Innlegg: sort vulkanfiber og sølvtinn
Blad: Tony Karlsson (S)
Slire: kommer
Kniven er ca. 21,2 cm lang

onsdag 17. april 2013

Ny fulltange...


Skaft: farget valbjørk
Blad: Svein Rudnå, rusttregt AEB-L
Slire. kommer
Kniven er 21,3 cm lang

mandag 15. april 2013

De 2 siste sammen.


" 2 Brødre "

Surnet valbjørk og mamutt (2)
Skaft: stabilisert surnet valbjørk og mamutt
Innlegg: rød vulkanfiber og sølvtinn
Blad: Kent Andersson(S)
Slire: kommer
Kniven er ca 21,3 cm lang