09>

Legger ut her en del bilder av kniver jeg har laget fra starten i 1996 og fram til 2010:

Kniv nr. 1

Kniv nr.3

Kniv nr.5

Kniv nr.7

Kniv nr.10

Kniv nr.13

Kniv nr.15

Kniv nr.17

Kniv nr.19

Kniv nr.20

Kniv nr.23

Kniv nr.25

Kniv nr.26

Kniv nr.28

Kniv nr.29

Kniv nr.31

Kniv nr.32

Kniv nr.33

Kniv nr.34

Kniv nr.35

Kniv nr.36

Kniv nr.37

Kniv nr.40

Kniv nr.43

Kniv nr.45

Kniv nr.46

Kniv nr.47

Kniv nr.48

Kniv nr.50

Kniv nr.52

Kniv nr.53

Kniv nr.55

Kniv nr.59

Kniv nr.60Kniver laget etter 2009 vises år for år, 2010 - 2011 osv.