lørdag 17. april 2021

Kniv 392

 Kniv 392

Skaft: stabilisert valbjørk
Innlegg: sølvtinn og blå fiber
Blad: Asbjørn Solheim.
Slire: rårandslær
Selve kniven er ca 21,8 cm lang - blad er 100 mm